70 60 56 63

Server siden tagging ( Tracking )

Bruger du mere end kr. 1.000,- om måneden på online annoncering?
– Så anbefaler vi at du får sat Server Siden Tagging (Også kaldet, Server side tracking) op.

“I en verden, hvor online annoncering er blevet en afgørende del af virksomheders marketingstrategier, er det afgørende at sikre, at dine annoncer når ud til den rette målgruppe og leverer de ønskede resultater.

Google Ads og Facebook Ads er to af de mest populære platforme for digital annoncering, men for at maksimere deres effektivitet i 2024 og fremover, er det en klar fordel at implementere server-side tagging.” – Citat Jacob Blaesbjerg, Partner. 

Server side tagging
server siden tagging - derfor en fordel

Hvad er server side tagging?

Server-side tracking er en avanceret metode til at spore og analysere brugeradfærd på din hjemmeside eller app ved at sende data direkte til din server i stedet for at stole udelukkende på klientens (brugerens) browser.

Dette gør det muligt at indsamle præcise data om brugernes interaktioner uden at være afhængig af browserbaserede cookies eller tredjeparts scripts, som kan være unøjagtige eller begrænsede.

Prisen

Vi kan lave et Server Side Tagging Setup fra kr. 3.750,- + moms.

Dertil kommer der en betaling for din datatrafik pr md. der betales direkte til serverudbyderen, med priser fra kr. 150,- pr md.

Kontakt os gerne for hvis du har spørgsmål på tlf. 70 60 56 63
Vi er partner hos Stape.io – og benytter os af deres server setup

Fordelene ved server-side tracking for online annoncering og Google Ads og Facebook Ads i særdeleshed

Bedre datapræcision: Server-side tracking giver mere præcise data om brugeradfærd, hvilket giver dig et klarere billede af, hvordan dine annoncer faktisk præsterer.

Beskyttelse mod ad-blockere: Da server-side tracking ikke er afhængig af browserbaserede scripts, er det mindre modtageligt over for ad-blockere, hvilket sikrer, at du indsamler data fra en bredere brugergruppe.

Færre datatab: Server-side tracking reducerer risikoen for datatab, da data sendes direkte til din server og ikke afhænger af klientens enhed.

Compliance med privatlivspolitikker: Med stadig skærpede privatlivsregler som GDPR og CCPA er server-side tracking en mere sikker måde at indsamle og håndtere brugerdata på, da du har mere kontrol over, hvordan data bruges og beskyttes.

Bedre annonceoptimering: De præcise data, du indsamler med server-side tracking, kan bruges til at finjustere dine annoncer og målgruppeindstillinger for at forbedre annonceringsresultaterne.

Server-side tracking er et kritisk komponent i at maksimere effektiviteten af dine Google Ads og Facebook Ads i 2024 og fremover.

Det giver dig mulighed for at indsamle præcise data, overholde privatlivspolitikker og optimere dine annoncer for bedre resultater. Så hvis du ønsker at forbedre din online annoncering, er det tid til at tage skridtet mod server-side tracking.

Vil du gerne vide mere om server side tagging kan du se mere her …. 

Vi kan naturligvis hjælpe dig i mål – Kontakt os gerne for et tilbud til din webshop

server side tagging

Forstå Server Side Tagging

Server side tagging er en avanceret metode til indsamling og behandling af brugerdata via en server, fremfor direkte på brugerens enhed. Dette tillader en mere kontrolleret datahåndtering, reducerer antallet af tredjeparts cookies og minimerer risikoen for dataforstyrrelser forårsaget af browser-baserede adblockers. Ydermere, forbedres load-tiden på websteder, da belastningen forflyttes fra klient til server.

I praksis betyder server side tagging at virksomheder kan opnå en dybere indsigt i brugeradfærden, samtidig med at man overholder strammere databeskyttelsesregulativer. Det er en løsning, der styrker datasikkerheden og samtidigt forstærker dataens præcision og værdi for marketingformål.

Grundlæggende om Server Side Tracking

Server side tracking repræsenterer en markant forandring i indsamlingen af data til brug for online annoncering. Ved at flytte datahåndteringen fra brugerens browser til serveren, opnås en lang række fordele og forbedringer.

Med server side tracking sikres dataindsamling mod interferens fra browser-plugins som adblockere.

I kernen af server side tracking ligger skiftet fra client-side til server-side dataindsamling, som giver kontrol over datatrafik og bearbejdning. Denne tilgang beskytter brugerdata mod uønsket sporing og forbedrer datakvaliteten, hvilket er afgørende for præcisionsmålrettet markedsføring.

Server side tracking kan reducere websidens belastning, hvilket resulterer i hurtigere loadtider og en bedre brugeroplevelse. Den øgede datasikkerhed hjælper desuden med at overholde skrappe databeskyttelseslovgivninger, hvilket tilfører troværdighed til din virksomheds brand.

Forbedret præcision i dataindsamling
byder på et væsentligt fortrin ved server side tagging. Ved at centralisere behandling af data minimeres risikoen for forvrængning forårsaget af klient-side problematikker.

Dedikeret til yderligere brugerbeskyttelse, styrker server side tagging virksomheders efterlevelse af GDPR. Denne server-baserede tilgang sikrer, at personfølsom data behandles fortroligt og med fuld kontrol over, hvilke data der sendes videre til tredjepartstjenester. Dette bidrager til beskyttelse mod datalæk og styrker forbrugertilliden med en transparent håndtering af personoplysninger.

Forøget performance og bedre brugeroplevelser er klare konsekvenser af server side tagging. Overførelsen af arbejdsbyrden fra brugerens enhed til en server reducerer sidens læssetid og optimerer interaktionen, hvilket medfører, at potentielle kunder møder mindre ventetid og højere effektivitet på hjemmesiden.

Endelig, fleksibilitet i integration og datadeling er en inherent egenskab ved server side tagging. Denne teknologi tillader en mere nuanceret og sikker deling af data med forskellige marketingplatforme. Det åbner op for en mere skræddersyet markedsføringsstrategi, på tværs af kanaler og tjenester, der sikrer en strømlinet og målrettet kommunikation med kunden.

Implementering af Server Side Tagging

For at indføre server side tagging kræves teknisk snilde samt en dyb forståelse af de underliggende processer. Den indledende fase involverer opsætning af en server, der kan håndtere indsamling og videreformidling af data.

Nøglen til en vellykket implementering ligger i en detaljeret planlægning, der inkluderer definering af datatyper, konfiguration af tags og sikring af overensstemmelse med privatlivslovgivningen. Overførslen af ansvaret for dataindsamling fra klienten til serveren skal være transparent og uden kompromis med brugeroplevelsen.

En velovervejet tilgang til server side tagging kan revolutionere dataindsamlingen og styrke den datadrevne markedsføringsstrategi. Overgangen kræver omhyggelig testning og validering for at sikre fuld funktionalitet og præcis dataopsamling.

Tekniske forudsætninger

Server side tagging involverer flere tekniske elementer.
Opbygningen af en robust serverinfrastruktur er fundamentet for server side tagging. Det kræver valg af en stabil og sikker server, konfiguration af netværksprotokoller og etablering af sikker datakommunikation. Serveren skal have tilstrækkelig kapacitet og skaleringsevne til at håndtere den øgede datamængde, hvilket sikrer en pålidelig dataindsamling og -bearbejdning. Derudover er det afgørende at have en opsætning, der overholder gældende databeskyttelsesregulativer.

Backend-systemer skal kunne modtage og behandle data.
Det er essentielt at etablere forbindelse mellem server og tracking-tags. Denne konnektivitet tillader realtidsindsamling af data fra brugeraktioner, som kan bruges til at informere og optimerer markedsføringsstrategier. Server side tags skal konfigureres nøjagtigt og testes grundigt for at sikre, at de korrekt registrerer og videreformidler de ønskede data.

Integrationen skal foregå med minimal indvirkning på websitets ydeevne.
For at opretholde en høj brugeroplevelse er det nødvendigt, at server side tagging foregår i baggrunden, uden at forstyrre websitets loadtider eller funktionalitet. Hertil kommer, at en omhyggelig styring af tags kan reducere antallet af klient-side requests og forbedre sidens generelle performance. Balancen mellem detaljeret dataindsamling og brugervenlighed er en vital komponent i en effektiv server side tagging-strategi.

Trin-for-trin guiden

Server side tagging er en avanceret proces, der kræver omhyggelig planlægning og eksekvering.

 1. Identificér tracking-behov – Definer hvilke brugerinteraktioner og konverteringer, du ønsker at tracke.
 2. Vælg en tag management-løsning – Anskaf en server side tag manager, der passer til dine behov, som f.eks. Google Tag Manager’s server side version.
 3. Konfigurer datasamling – Opsæt serveren til at modtage data og sende dem til de relevante analytiske værktøjer.
 4. Implementér tags på serveren – Overfør relevante tags fra klient-siden til serveren for håndtering.
 5. Test og valider opsætningen – Kontroller at dataindsamlingen fungerer korrekt og uden fejl.
 6. Overvåg og optimer – Overvåg datastrømmen kontinuerligt og foretag justeringer for at forbedre præcisionen og effektiviteten.

Korrekt konfiguration af tags er afgørende for nøjagtige data.

Ved at følge disse trin kan du sikre en robust server side tagging opsætning, der styrker dine online marketingindsatser.

Server Side Tagging og Databeskyttelse

Server side tagging (SST) repræsenterer ikke blot en forbedring af dataindsamlingens præcision, men også en væsentlig styrkelse af databeskyttelsen. Når tags eksekvereres server-side frem for klient-side, befinder de indsamlede data sig på et mere sikkert miljø, hvor de er bedre beskyttet mod tredjeparts interventioner og uautoriseret adgang.

Dette skaber en overholdelse af GDPR og andre privacy-forordninger, da det muliggør større kontrol med, hvilke data der bliver delt og hvordan de behandles. Derfor er SST et kritisk skridt for virksomheder, der investerer mere end 1.000 kr. om måneden på online annoncering, idet det opretholder en høj standard for databeskyttelse samtidig med at optimere de marketingrelaterede processer.

GDPR overholdelse

Server side tagging (SST) tilbyder en robust ramme for overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Ved at centralisere dataindsamlingen på serveren reduceres risikoen for lækage af personlige oplysninger markant.

Forbedret datasikkerhed mindsker muligheden for GDPR-brud betydeligt. Datas lagres og behandles på egne servere.

Håndtering af cookies og andre trackere bliver mere gennemskuelig ved server side tagging. Dermed styrkes brugernes rettigheder og virksomhedens ansvar for korrekt datahåndtering, herunder indsamling, opbevaring og deling efter gældende regler.

Gennemførelsen af server side tagging kan effektivt bidrage til at minimere risikoen for sanktioner relateret til GDPR. Ved at holde data væk fra klientens enhed sikrer SST, at kun de nødvendige oplysninger bliver indsamlet og behandlet på en måde, der respekterer brugerens privatliv. Det understøtter retten til “dataminimering” og nødvendighedsprincippet i databehandlingen.

Sikring af brugerdata

For effektiv beskyttelse af brugerdata er server siden tagging essentiel. Det sikrer, at datahåndteringen forbliver transparent og under virksomhedens kontrol.

 1. Centraliseret dataindsamling: Enhedsuafhængig håndtering sikrer konsistent og sikker dataregistrering.
 2. Begrænset datadeling: Styring af, hvilke tredjeparter der modtager data, minimeres og overvåges nøje.
 3. Datakryptering: Sikring af dataoverførsler mellem klient og server, så data ikke kompromitteres.
 4. Regelmæssig revurdering af tilladelser: Kritisk gennemgang af, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
 5. Forpligtelse til dataminimering: Data indsamles kun i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde specificerede formål.

Indsamlede data opbevares sikkert på serveren, hvilket reducerer risikoen for datalækager.
Servere i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsstandarder er grundstenen i brugerdatasikringen.

Optimering af Online Annoncering med server-side tracking

Server siden tagging udgør en robust grundpille i præcisionen og effektiviteten af online annoncering. Med denne metode kan du præcist spore brugeradfærd og konvertering, hvilket åbner for muligheden for at permutere data på serverniveau frem for klientniveau.

Dette gælder bl.a. google ads, bedre data i google analytics – og andre kanaler du måtte bruge.

Denne fremgangsmåde medfører en højere grad af dataens integritet og præcision, som er afgørende for at raffinere remarketing strategier og forbedre ROI.

Ved at allokere ressourcer til server siden tracking, sikrer du, at hver annoncekrone anvendes optimalt med en præcisionsdrevet tilgang. Det bidrager til en datadreven indsigt, der muliggør mikromåling og tilpasning af din annonceringsstrategi, styrkende effekten af hver investeret annoncekrone.

Måling af effektiviteten af dine online annoncer er afgørende for at sikre et positivt afkast på investeringen (ROI). Server siden tagging giver et væsentligt dybere indsigt i denne proces, idet det muliggør mere nøjagtige og omfattende datapunkter.

I kraft af sit potentiale til at fange data direkte fra serveren, uden mellemkomst af brugerens browser, tilbyder server siden tagging en overlegen datasikkerhed og præcision. Dette skyldes, at dataindsamlingen er mindre sårbar over for endpoint-baserede forstyrrelser som adblockere eller brugerfejl, hvilket sikrer en komplet og uforfalsket datastrøm, der er essentiel for nøjagtige performanceanalyser.

Udnyttelsen af serverniveauets dataopfang giver analytikere et solidt grundlag for at træffe beslutninger om omfordeling af annoncebudgetter. Det lader også for annoncører at opdage mønstre og kundeadfærd, der ikke umiddelbart er tilgængelige gennem traditionelle sporingsteknikker, hvilket potentierer opdagelsen af nye muligheder for målretning.

Endelig, når server siden tagging integreres korrekt, gør det muligt at etablere et mere personligt og relevant sammenkobling mellem den annoncerede besked og modtageren. Ved at filtrere bort irrelevante data, kan fokuserede og tilpassede budskaber blive formidlede mere effektivt, hvilket øger sandsynligheden for konvertering og fastholder brugerengagementet. Denne målretning er pivotal for at udnytte de nuancerede aspekter af forbrugeradfærd og maksimere ROI for hver enkelt annonceindsats.

Forbedret brugeroplevelse via målretning

En veltilpasset brugeroplevelse starter med præcis målretning, støttet af detaljerede dataindsamling via server siden tagging.

 • Personalisering: Tilpasning af indhold og tilbud baseret på brugerens adfærd.
 • Relevans: Præsentation af relevant indhold der matcher brugerens interesser og behov.
 • Tidssvarende interaktioner: Engagement med brugeren i det rigtige øjeblik i kunderejsen.
 • Effektiv frekvensstyring: Kontrol med hvor ofte en bruger ser den samme annonce.

Dataindsigterne optimerer annonceringen til hvert segment, hvilket øger konverteringsraterne. Målretning via server side tracking reducerer spild, forbedrer ROAS og sikrer en sammenhængende kundeoplevelse.

Vi ser frem til at høre fra dig

Tøv ikke

Eller send email
[email protected]
Ring gerne 70 60 56 63