70 60 56 63

Forretningsudviklings kerne, essensen

Hvor eller hvornår er det forretningsudvikling det sker? Det er et godt spørgsmål og det handler om at finde essensen. For mig kan ét spørgsmål opsummere dette, spørgsmålet “What if?” …

Få effektive møder med IDS og “Hvad nu hvis”

I(dentify), D(iscuss), S(olution) – en rigtig god model og skal der åbnes for posen så sprøg …. Hvad nu hvis …

Innovation Management …
Det kan være svært at holde strukturen, særlig når man er en kreativ sjæl der gerne vil en masse. Identify, Discuss, Solution – er en super mode til møder, hvor der en opgave på programmet.

Hvad nu hvis åbner på for den kreativitet, ….
Hvad nu hvis kan åben op for nye løsninger, hvis man er gået i stå. Det er en super værktøj at spille ud, hvis man skal tænke nyt. Det åbner på for nye måder at se verden på, og forsøg ikke at stoppe snakken her, hvis det er dig der mødeleder.

De to i kombination …
Hvis du står overfor et problem, som er klart identificeret – Men I har svært ved at få diskutioner i gang, så er “Hvad nu hvis” også et kort der kan spilles ud. Det gør det mindre “farligt”, og man kan komme med løsningsforslag som der stikker ud.

Find flere tips og business hacks her