70 60 56 63

Forretningsudviklingen; 2 modeller til at løse problemer – Skab hurtigere resultater

Effektivitet i møder er ofte en udfordring, især når deltagernes kreativitet og ideer flyver i alle retninger. For at skabe struktur og give plads til innovation, kan man med fordel benytte sig af IDS-modellen kombineret med teknikken “Hvad nu hvis”.

IDS, der står for Identify (Identificer), Discuss (Diskuter) og Solution (Løsning), er en gennemprøvet metode til at skabe en klar ramme omkring mødets problemstilling, diskussion og handlingsplan. Denne model giver deltagerne en klar retning og sikrer, at mødet forbliver målrettet.

Men hvad gør man, når mødets energi aftager, eller når teamet sidder fast i samme tankegang?

Her kommer “Hvad nu hvis” ind i billedet. Dette spørgsmål fungerer som en katalysator for nytænkning og kreativitet. Ved at stille spørgsmålet, “Hvad nu hvis”, opfordres deltagerne til at tænke ud af boksen og udforske alternative løsninger, der måske ikke tidligere var blevet overvejet.

For eksempel, hvis teamet diskuterer en produktlancering og støder på en forhindring, kan “Hvad nu hvis” anvendes til at generere nye ideer. “Hvad nu hvis vi lancerede produktet i en anden region først?” eller “Hvad nu hvis vi kombinerede det med et andet produkt?” Sådanne spørgsmål kan føre til nye indsikter og bane vejen for innovative løsninger.

I forbindelse med innovation management er det især vigtigt at kunne kombinere struktur med kreativitet.

Mens IDS-modellen giver den nødvendige struktur, kan “Hvad nu hvis” sørge for, at mødets deltagere ikke sidder fast i velkendte tankemønstre, men i stedet udfordres til at tænke nyt.

Det sker ofte, at et problem er klart identificeret, men diskussionen om mulige løsninger tøver eller går i stå. Her kan “Hvad nu hvis” bruges som en brobygger. Ved at introducere denne teknik, bliver det mindre “farligt” for deltagerne at komme med dristige eller alternative forslag. Ingen idé er for vild, og dette kan ofte føre til de mest innovative løsninger.

Det er dog værd at bemærke, at som mødeleder skal man sikre, at “Hvad nu hvis” ikke fører til uendelige spekulationer. Teknikken skal bruges konstruktivt og med målet om at nå frem til konkrete løsningsforslag.

Kombinationen af IDS og “Hvad nu hvis” er en dynamisk duo i mødeledelse.

Mens IDS sørger for, at mødets emner forbliver strukturerede og målrettede, giver “Hvad nu hvis” deltagerne frihed til at tænke kreativt og bryde grænser.

Sammenfattende kan man sige, at i en verden, hvor innovation er nøglen til succes, er det vigtigt for virksomheder at kunne facilitere møder, der kombinerer struktur med kreativitet. Ved at anvende metoder som IDS og teknikker som “Hvad nu hvis”, kan virksomheder sikre, at deres teams er godt rustede til at tackle fremtidens udfordringer og skabe banebrydende løsninger.

Vil du gerne have hjælp til dine opgaver ? – Så se mere her !